Tag Archives: Kış Lastiği Yönetmeliği Genelgesi

Kış Lastiği Yönetmeliği Genelgesi

KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN GENELGE YAYINLANMIŞTIR Sayı : B.11.0.KDG.0.17.00.02-225.09-22239 27/11/2012 Konu: Kış lastikleri GENELGE (2012/KDGM- 07 /DENETİM) 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller